انتصاب معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

دکتر محمد کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، در حکمی دکتر فریبرز رحیم نیا استاد گروه مدیریت دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه را به مدت دو سال به‌ سمت معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع دانشگاه فردوسی مشهد منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه در این حکم آمده است:

با اهدای سلام،

 با توجه به دانش، تجربه و شایستگی‌ جناب‌عالی، به‌موجب این حکم، با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی، به مدت دو سال به‌عنوان معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع دانشگاه فردوسی مشهد منصوب می‌شوید. جایگاه خاص این معاونت و نقش ویژه آن در چشم‌انداز و اهداف راهبردی دانشگاه ایجاب می‌کند تا با استفاده از آخرین دستاوردهای علمی و بومی‌سازی آن برای دانشگاه بزرگ فردوسی مشهد و بهره‌گیری از خرد جمعی، تحقق سند راهبردی فعلی دانشگاه و تدوین و تصویب سند دوم دانشگاه را مدیریت نمایید.

به‌کارگیری دانش و تجربه کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه‌های مربوطه در تهیه برنامه‌های دانشگاه و به‌روزرسانی پیوسته آن منطبق با نیازهای جامعه، مورد انتظار است. هم‌چنین در راستای تحقق اهداف سند راهبردی، همسویی با سایر معاونت‌های دانشگاه و توجیه مدیران ستادی و صفی در تصمیمات اخذشده امری مهم و اساسی است که باید مدنظر قرار گیرد. موفقیت شمارا در انجام این مسئولیت از خداوند متعال خواستارم.​

محمد کافی

رئیس دانشگاه

 

لازم به ذکر است دکتر فریبرز رحیم نیا استاد گروه مدیریت دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد می‌باشد و معاونت اداری و مالی دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه از سال 85 الی 89 و مشاور حوزه معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع دانشگاه در سال‌های 89 الی 93 از سوابق اجرایی ایشان می‌باشد.

 

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه