انتصاب مدیر رفاه و سلامت دانشجویان دانشگاه و سرپرست کارگزینی و رفاه دانشگاه

ارسال شده در تاریخ :

بر اساس حکم دکتر محمد کافی رئیس دانشگاه مهندس ابوالقاسم ساقی مدیر کارگزینی و رفاه دانشگاه به سمت مدیر رفاه و سلامت دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد منصوب گردید.

در این حکم آمده است:

بنا به پیشنهاد معاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه و با توجه به تجارب و شایستگی‌های جناب‌عالی، به موجب این حکم به مدت دو سال به سمت مدیر رفاه و سلامت دانشجویان دانشگاه منصوب می‌شوید. اتخاذ تدابیر مناسب در بهبود امور رفاهی و تغذیه دانشجویان، ارتقاء برنامه های سلامت دانشجویان همسو با تحقق اهداف راهبردی دانشگاه و نیز تأکید بر قانون مداری و مشارکت دادن دانشجویان در تصمیم سازی‌ها از جمله انتظاراتی است که امید دارم در تحقق آن و تسهیل امور همت گمارید. سلامتی و موفقیت جناب عالی را از خداوند متعال خواستارم.

همچنین دکتر کافی در حکمی، طاهره صاحبیان سقی را به مدت دو سال به سمت سرپرست مدیریت کارگزینی و رفاه دانشگاه منصوب کرد.

متن حکم رئیس دانشگاه بدین شرح می باشد:

نظر به مراتب تعهد، تخصص و شایستگی سرکارعالی و بر اساس پیشنهاد معاونت محترم اداری و مالی دانشگاه، به موجب این حکم به مدت دو سال به سمت سرپرست مدیریت کارگزینی و رفاه دانشگاه منصوب می‌شوید. برنامه‌ریزی دقیق و بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های دانشگاه در جهت ساماندهی امور مربوط به مدیریت کارگزینی و رفاه به منظور افزایش روحیه نشاط و امید در بین همکاران محترم دانشگاه و مشارکت ایشان در تصمیم سازی ها در راستای تحقق اهداف راهبردی دانشگاه، از جمله انتظاراتی است که امید دارم بیش از پیش در جهت تحقق آن گام بردارید. سلامتی و موفقیت سرکارعالی را از خداوند متعال خواستارم.

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه