انتصاب رئیس مرکز مشاوره و توانمندسازی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

دکتر محمد کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد در حکمی دکتر ابوالفضل غفاری استادیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه را به مدت دو سال به‌عنوان رئیس مرکز مشاوره و توانمندسازی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد منصوب کرد.

در این حکم آمده است:

با اهدای سلام،

با عنایت به‌مراتب تعهد، تجربه و شایستگی‌های جناب‌عالی و بر اساس پیشنهاد معاون محترم فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی، به‌موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال به‌عنوان «رئیس مرکز مشاوره و توانمندسازی دانشجویان» دانشگاه منصوب می‌شوید. امید است این مرکز در ایجاد فضایی پرنشاط، سالم و پویا برای نسل جوان و آینده‌ساز کشور، اثرگذارتر از گذشته عمل نماید.

محمد کافی

رئیس دانشگاه

 

لازم به ذکر است دکتر ابوالفضل غفاری استادیار گروه تعلیم و تربیت دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد می‌باشد.

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه