انتصاب رئیس دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان نایب رئیس اول شورای راهبری طرح همیاران آب استان

ارسال شده در تاریخ :

براساس حکم علیرضا رزم حسینی استاندار و رئیس شورای راهبری همیاران آب استان، دکتر محمد کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان نایب رئیس اول شورای راهبری (سیاست گذاری و نظارت) طرح همیاران آب استان منصوب شد.

در قسمتی از حکم ابلاغی آمده است: در اجرای مفاد تصویب نامه هیأت وزیران "موضوع سیاست گذاری و برنامه ریزی اجرایی در زمینه سازگاری با کم آبی" با عنایت به دانش و تجربه به عنوان نایب رئیس اول شورای راهبری (سیاست گذاری و نظارت) طرح همیاران آب استان تعیین می گردید.

امید است در پرتو الطاف حضرت حق و سایه توجهات حضرت علی ابن موسی الرضا (ع) با تعامل حداکثری اعضاء و اجرای دقیق و کامل طرح، دستیابی به اهداف توسعه پایدار استان حاصل گردد.

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه