انتصاب رئیس دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان عضو شورای علمی بنیاد نخبگان استان خراسان رضوی

ارسال شده در تاریخ :

دکتر احد ضابط رئیس دانشگاه فردوسی مشهد طی حکمی از سوی دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان، به عنوان عضو شورای علمی بنیاد نخبگان استان خراسان رضوی منصوب گردید.

 

 

 

 

 

 

 

nokhbegan

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه