انتصاب دکتر کمال الدین ناصری به عنوان رئیس دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

ارسال شده در تاریخ :

دکتر محمد کافی، رئیس دانشگاه فردوسی
مشهد، در حکمی دکتر کمال الدین ناصری، استادیار گروه آموزشی مرتع و آبخیزداری
دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست را به مدت دو سال، به عنوان رئیس دانشکده منابع
طبیعی و محیط زیست منصوب کرد.


دکتر ناصری از دی ماه سال 1388 با سمت
معاون دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست مشغول به فعالیت بوده اند. وی تا کنون سه
بار به عنوان هیأت علمی برگزیده دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست شناخته شده و
هم اکنون داور سه نشریه تخصصی در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست می باشد.


عضویت در
کارگروه محیط زیست، آب، منابع طبیعی و کشاورزی اتاق فکر استان و عضویت در دو گروه
بین المللی تحقیق در زمینه اکولوژی گیاهی از دیگر سوابق اجرایی ایشان می
باشد. دکتر ناصری 
نویسنده همکار در دو
مقاله‏ منتشر شده در نشریه
Science
و یک مقاله در نشریه Nature   بوده و همچنین  نویسنده
مسئول و همکار در چندین مقاله
ISI با درجه Q1 و داری چندین مقاله علمی و پژوهشی
داخلی و همایش‏های معتبر داخلی و خارجی می باشد.


" چرای دام در مرتع و چراگاه" و " تحلیل
عملکرد چشم انداز، شیوه های پایش و ارزیابی مراتع" نام دو کتاب منتشر شده
دکتر ناصری در سال های فعالیت وی در دانشگاه فردوسی مشهد می باشد.


دکتر کافی همچنین طی نامه ای از زحمات دکتر شهناز دانش، رئیس پیشین این دانشکده، تشکر و قدردانی کرد.

آخرین اخبار