انتصاب دکتر کمال الدین ناصری به سمت مدیر امور اداری و پشتیبانی دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

دکتر محمد کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد در حکمی دکتر کمال الدین ناصری دانشیار دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه را به مدت دو سال به سمت مدیر امور اداری و پشتیبانی دانشگاه فردوسی مشهدمنصوب کرد.

در حکم رئیس دانشگاه فردوسی مشهد آمده است:

بر اساس پیشنهاد معاونت محترم اداری و مالی دانشگاه و با توجه به تعهد، تجارب و شایستگی‌های جناب‌عالی، به موجب این حکم به مدت دو سال به سمت مدیر امور اداری و پشتیبانی دانشگاه منصوب می‌شوید. برنامه‌ریزی صحیح در راستای سند راهبردی دانشگاه و نظارت دقیق بر امور آن حوزه و همچنین جلب مشارکت و رضایتمندی دانشگاهیان، ارباب رجوع و رعایت صرفه وصلاح دانشگاه از اهم اموری است که در ایام مسئولیت شما مورد انتظار است. از خداوند متعال موفقیت جناب‌عالی را در این مسئولیت آرزومندم.

لازم به ذکر است دکتر ناصری دانشیار گروه آموزشی مرتع و آبخیز داری دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه می باشد که از سال 1394 تاکنون ریاست دانشکده منابع طبیعی و محیط دانشگاه فردوسی مشهد را عهده دار می باشد.

آخرین اخبار