انتصاب دکتر کامران داوری به سمت معاون فرهنگی - اجتماعی و دانشجویی دانشگاه

ارسال شده در تاریخ :

دکتر
محمد کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، در حکمی دکتر کامران داوری استاد گروه
آموزشی علوم مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه را به سمت معاون فرهنگی - اجتماعی
و دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد منصوب
کرد.


در
این حکم آمده است : 


ضمن
تشکر از زحمات ارزشمند حضرت‌عالی در طی مدت تصدی معاونت دانشجویی و نظر به اصلاح
ساختار سازمانی دانشگاه و ادغام معاونت‌های فرهنگی و اجتماعی و دانشجویی، با عنایت
به مراتب تعهد، تجربه و شایستگی‌های شما به موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و
پژوهشی به مدت 2 سال به عنوان معاون فرهنگی
اجتماعی و دانشجویی دانشگاه منصوب می‌شوید.


جنابعالی
در تجربه موفق گذشته خود در این مسئولیت به خوبی تناسب و توازن لازم در حوزه های
فرهنگی- اجتماعی ، دانشجویی، تربیت بدنی و سایر واحد های ذیربط رارعایت فرموده اید
که امیدوارم پس از ادغام دو معاونت نیز  کماکان شاهد نشاط و پویایی محیط های
دانشجویی و فعالیت جاری آنان باشیم.


لازم
به ذکر براساس نمودار سازمانی جدید دانشگاه فردوسی مشهد که در تاریخ 12 خرداد ماه
1395 به تصویب هیئت امنای دانشگاه فردوسی رسید و پس از تایید وزیر علوم ، تحقیقات
و فناوری در تاریخ 29  آذر ماه 95 توسط دکتر باقری مشاور وزیر و رئیس مرکز
هیئت های امنا و هیئت ممیزه مرکزی وزارت به دانشگاه فردوسی مشهد ارسال گردید، معاونت
دانشجویی دانشگاه به معاونت فرهنگی - اجتماعی و دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد تغییر
نام داد.


از
سوابق اجرایی دکتر داوری در دانشگاه فردوسی مشهد می توان به معاونت دانشجویی
دانشکده کشاورزی در سالهای 70 الی 72 ، مدیریت گروه آموزشی علوم مهندسی آب دانشکده
کشاورزی در سالهای 86 الی 92 ، مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه در سالهای 93 الی 94
و معاونت دانشجویی دانشگاه در سالهای 81 الی 85 و از سال 94 تاکنون اشاره کرد.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار