انتصاب دکتر کامران داوری به سمت سرپرست پژوهشکده آب و محیط زیست

ارسال شده در تاریخ :

با حکم دکتر محمد کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد دکتر کامران داوری عضو هیأت علمی گروه آموزشی علوم و مهندسی آب دانشکده کشاورزی به سمت سرپرست پژوهشکده آب و محیط زیست منصوب شد.

در این حکم آمده است:

جناب آقای دکتر کامران داوری
استاد محترم دانشکده کشاورزی

با اهدای سلام،

    بنا به پیشنهاد معاونت محترم پژوهش و فناوری دانشگاه و نظر به شایستگی و تجارب ارزنده جناب عالی، به موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به عنوان  “سرپرست پژوهشکده آب و محیط زیست” منصوب می‌شوید. ضروری است برنامه مدون پژوهشکده یادشده را منطبق بر رویکردهای پژوهش فناورانه در راستای تحقق اهداف سند راهبردی دانشگاه و با تشکیل گروه های تخصصی پیشنهاد شده با مشارکت صاحبنظران حوزه های مرتبط به ویژه وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی  و بهره مندی از خرد صاحبان اندیشه تهیه و در فضایی آکنده از همدلی و وفاق، در پیشبرد برنامه های پژوهشکده گام بردارید. سلامتی و توفیق روزافزون جناب عالی را از خداوند متعال خواستارم.

محمد کافی

رئیس دانشگاه

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه