انتصاب دکتر مهرداد کاشفی تربتی به‌عنوان مدیر گروه آموزشی مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

دکتر محمد کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، در حکمی دکتر مهرداد کاشفی استاد دانشکده مهندسی را به سمت مدیر گروه آموزشی مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه فردوسی مشهد منصوب کرد.

در حکم رئیس دانشگاه آمده است:

بنا به پیشنهاد ریاست محترم دانشکده مهندسی، به‌موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال به‌عنوان مدیر گروه آموزشی مهندسی متالورژی و مواد این دانشکده منصوب می‌شوید. ضروری است برنامه مدون گروه را منطبق بر رویکردهای آموزشی و پژوهشی دانشکده و بر اساس سند راهبردی دانشگاه تهیه و اجرای آن را با بهره‌گیری از خرد جمعی در فضایی آکنده از همدلی و وفاق در اولویت کاری خود قرار دهید. توفیق شمارا از خداوند متعال خواستارم.

محمد کافی

رئیس دانشگاه

 

لازم به ذکر است دکتر مهرداد کاشفی تربتی استاد گروه آموزشی مهندسی متالورژی و مواد دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد می‌باشد.

 

آخرین اخبار