انتصاب دکتر مهدی پناهی به سمت دبیر کارگروه انتخاب اعضای هیات علمی فناور - تاثیرگذار اجتماعی برتر

ارسال شده در تاریخ :

طی حکمی از سوی دکتر رضا لطفی معاون پژوهشی و جانشین دبیر ستاد هفته پژوهش و فناوری استان در سال 1401، دکتر مهدی پناهی مدیر پژوهش های کاربردی دانشگاه به سمت دبیر کارگروه انتخاب اعضای هیات علمی فناور - تاثیرگذار اجتماعی برتر منصوب شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

p1

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه