ارسال شده در تاریخ :

دکتر محمد کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، در حکمی دکتر مهدی سهرابی، استاد گروه آموزشی
رفتار حرکتی دانشکده علوم ورزشی را به مدت دو سال، به عنوان رئیس دانشکده علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد منصوب کرد.


در این حکم آمده است :


نظر به مراتب تعهد، تجربه و شایستگی های
جناب عالی به موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال به عنوان رئیس
دانشکده علوم ورزشی منصوب می شوید.
موفقیت
شما را در انجام این مسئولیت از خداوند متعال مسئلت دارم.


اطمینان
دارم بر حساسیت ها و جایگاه ارزشمند این دانشکده ونقش آن در نشاط وسلامت جامعه به ویژه
دانشگاهیان اهتمام ویژه خواهید داشت و در حفظ
وتوسعه روند فعالیتهای آموزشی و پژوهشی آن با تکیه بر خرد جمعی همکاران در حد ممکن
تلاش خواهید کرد.دکتر مهدی سهرابی ، استاد گروه آموزشی
رفتار حرکتی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه معاون مدیریت تربیت بدنی بین سالهای 1377
الی 1379، معاون اداری و مالی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی بین سالهای 1379
لغایت1381، معاون آموزشی ـ دانشجویی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی بین سالهای
1381 لغایت1384، مدیر خدمات دانشجویی دانشگاه بین سالهای 1387 لغایت1391​، معاون
دانشکده علوم ورزشی از سال 1393 لغایت 1396، عضو هیئت مؤسس انجمن علمی رفتار
حرکتی، عضو انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران، همچنین وی علاوه بر تألیف و ترجمه
بیش از 14 کتاب تخصصی، تألیف و تدوین بیش از 85 مقاله علمی ـ پژوهشی در مجلات علمی
ـ پژوهشی و 60 همایشهای معتبر داخلی و خارجی، عنوان پژوهشگر برتر در اولین همایش
ملی ورزش و سرطان 1394، هدایت و راهنمایی بیش از 70 پایان نامه و رساله دانشجویان
کارشناسی ارشد و دکتری را عهده دار بوده است.

.

 


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار