انتصاب دکتر محمدصال مصلحیان به‌عنوان مدیر پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

دکتر محمد کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، در حکمی دکتر محمدصال مصلحیان استاد دانشکده علوم ریاضی دانشگاه را به سمت مدیر پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد منصوب کرد.

در حکم رئیس دانشگاه آمده است:

 بر اساس پیشنهاد معاون محترم پژوهش و فناوری و نظر به‌مراتب تعهد، تجربه و شایستگی‌های جناب‌عالی، به‌موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال به‌عنوان مدیر پژوهشی دانشگاه منصوب می‌شوید. ضروری است در دانشگاه جامعی چون فردوسی مشهد باوجود تنوع رشته‌ای موجود، بسته‌های حمایتی پژوهشی متناسب با نیازها و ویژگی‌های هر دانشکده و پژوهشکده تهیه گردد و با کاهش زنجیره فرآیندهای اداری و استفاده از خرد جمعی، زمینه بهره‌وری بیشتر از وقت و انرژی همکاران به نفع انجام پژوهش‌های سودمند و مؤثر فراهم گردد.

نیک آگاهید که نیل به اهداف مندرج در سند راهبردی دانشگاه به‌طور مستقیم با برون دادهای کارآمد پژوهشی میسر است. امیدوارم با استفاده از ظرفیت‌های موجود، به‌ویژه استادان ارجمند دانشگاه، کارشناسان محترم و خبره و دانشجویان تحصیلات تکمیلی، در تحقق این مطالبه موفق و پیروز باشید.

محمد کافی

رئیس دانشگاه

لازم به ذکر است دکتر محمدصال مصلحیان استاد گروه آموزشی ریاضی محض دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد می‌باشد و مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه، معاونت پژوهشی دانشکده علوم ریاضی، رییس هسته پژوهشی فلسفه علم، مدیر قطب آنالیز روی ساختارهای جبری، رییس مرکز پژوهشی شیوه‌های آموزش ریاضی، معاون مالی دانشکده علوم ریاضی،

رییس کمیته برنامه‌ریزی دانشگاه، سردبیری دو مجله JCR و عضو تحریریه 3 مجله JCR در خارج از کشور، عضو فرهنگستان علوم ایران، عضو شورای اجرایی انجمن ریاضی ایران، عضو وابسته مرکز بین‌المللی فیزیک نظری (ICTP) تریئسته ایتالیا، محقق غیر مقیم مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات از سوابق اجرائی دکتر محمدصال مصلحیان می‌باشد.

آخرین اخبار