انتصاب دکتر علیرضا سهیلی به عنوان رئیس دانشکده علوم ریاضی

ارسال شده در تاریخ :

دکتر محمد کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، در
حکمی دکتر علیرضا سهیلی، استاد گروه آموزشی ریاضی کاربردی دانشکده علوم ریاضی را
به مدت دو سال، به عنوان رئیس دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد منصوب کرد.


در این حکم امده است :


نظر به مراتب تعهد، تجربه و شایستگی‌های
جنابعالی به موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال به عنوان
رئیس دانشکده علوم ریاضی منصوب می‌شوید. امید است با دقت نظر و تحول گرایی
جنابعالی تاثیر ملی و بین المللی دانشمندان علوم ریاضی و آمار آن دانشکده بیش از
پیش  نمایان گردد
موفقیت شما را در انجام این مسئولیت از خداوند متعال مسئلت
دارم.


ریاست پردیس بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد در
سالهای 1390 الی 1395 از سوابق اجرایی دکتر سهیلی می باشد
.

آخرین اخبار