انتصاب دکتر سید علی کیمیایی به سمت مدیر گروه آموزشی روانشناسی مشاوره و تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

دکتر محمد کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، در حکمی دکتر سید علی کیمیایی دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی را به سمت مدیر گروه آموزشی روانشناسی مشاوره و تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد منصوب کرد.

در این حکم آمده است:

بنا به پیشنهاد ریاست محترم دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی به‌موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال به‌عنوان مدیر گروه آموزشی روانشناسی مشاوره و تربیتی این دانشکده منصوب می‌شوید. ضروری است برنامه مدون گروه را منطبق بر رویکردهای آموزشی و پژوهشی دانشکده و بر اساس سند راهبردی دانشگاه تهیه و اجرای آن را با بهره‌گیری از خرد جمعی در فضایی آکنده از همدلی و وفاق در اولویت کاری خود قرار دهید. توفیق روزافزون شمارا از خداوند متعال خواستارم.

محمد کافی

رئیس دانشگاه

 

لازم به ذکر است، دکتر سید علی کیمیایی دانشیار گروه آموزشی علوم تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد می‌باشد.

آخرین اخبار