انتصاب دکتر روح اله اسلامی به سمت رئیس گروه مطالعات و برنامه‌ریزی فرهنگی اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

دکتر محمد کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد در حکمی دکتر روح اله اسلامی استادیار دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه را به مدت دو سال به سمت رئیس گروه مطالعات و برنامه‌ریزی فرهنگی اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد منصوب کرد.

در حکم رئیس دانشگاه فردوسی مشهد آمده است:

بنا به پیشنهاد معاونت محترم فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه و با توجه به تجارب و شایستگی‌های جنابعالی به‌موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال به‌عنوان رئیس گروه مطالعات و برنامه‌ریزی فرهنگی اجتماعی دانشگاه منصوب می‌شوید. امیدوارم با اتخاذ تدابیر مناسب در ارتقاء اثربخشی فعالیت‌های فرهنگی، تربیتی، اجتماعی و سیاسی دانشگاه به‌ویژه در جهت گسترش و تعمیق ارزش‌های اسلامی، ملی و انقلابی موفق و مؤید باشید.

 

دکتر روح اله اسلامی شعبجره استادیار گروه آموزشی علوم سیاسی دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد می‌باشد.

 

آخرین اخبار