انتصاب دکتر رضا لطفی به سمت معاون پژوهش و فناوری دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

دکتر محمد کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، در حکمی دکتر رضا لطفی استاد دانشکده مهندسی را به سمت معاون پژوهش و فناوری دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد منصوب کرد.

در این حکم آمده است:

بنا به پیشنهاد رئیس محترم دانشکده مهندسی و با توجه به تجارب و شایستگی‌های جنابعالی، به‌موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال به سمت معاون پژوهش و فناوری این دانشکده منصوب می‌شوید. امید است با تلاش و بهره‌گیری از توانمندی اعضای محترم هیئت‌علمی، دانشجویان و کارشناسان در پیشبرد اهداف پژوهش تقاضامحور آن دانشکده منطبق با سند راهبردی دانشگاه و با بهره‌گیری از خرد جمعی اساتید موفق باشید.

محمد کافی

رئیس دانشگاه

 

لازم به ذکر است، دکتر رضا لطفی استاد گروه آموزشی مهندسی برق دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد می‌باشد.

آخرین اخبار