انتصاب دکتر داود قرونه به‌عنوان مدیر گروه آموزشی مدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانی

ارسال شده در تاریخ :

دکتر محمد کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، در حکمی دکتر داود قرونه استادیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه را به سمت مدیر گروه آموزشی مدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه منصوب کرد.

در این حکم آمده است:

بنا به پیشنهاد رئیس محترم دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی به‌موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال به‌عنوان مدیر گروه آموزشی مدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانی این دانشکده منصوب می‌شوید. ضروری است برنامه مدون گروه را منطبق بر رویکردهای آموزشی و پژوهشی دانشکده و بر اساس سند راهبردی دانشگاه تهیه و اجرای آن را با بهره‌گیری از خرد جمعی در فضایی آکنده از همدلی و وفاق در اولویت کاری خود قرار دهید. توفیق روزافزون شمارا از خداوند متعال خواستارم.

محمد کافی

رئیس دانشگاه

 

لازم به ذکر است: دکتر داود قرونه استادیار گروه آموزشی علوم تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد می‌باشد.

 

آخرین اخبار