انتصاب دکتر حسین کارشکی به‌عنوان رئیس دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

دکتر محمد کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، در حکمی دکتر حسین کارشکی دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی را به مدت دو سال، به‌عنوان رئیس دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد منصوب کرد.

در این حکم آمده است:

نظر به‌مراتب تعهد، تجربه و شایستگی‌های جناب‌عالی به‌موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال به‌عنوان رئیس دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی منصوب می‌شوید. امید است با استفاده از دانش و تجربه استادان، کارشناسان و دیگر همکاران و دانشجویان محترم امور مختلف آن دانشکده را بر اساس سند راهبردی به‌ویژه در حوزه برون دانشگاهی و کیفیت تولیدات علمی ارتقاء بخشید. تعامل بین گروه‌های آموزشی، بهره‌مندی از خرد جمعی و هم‌افزایی بین اعضای خانواده بزرگ دانشگاه فردوسی مشهد در زمره اهدافی است که پای بندی به آن مورد انتظار است. از خداوند متعال موفقیت حضرت‌عالی را در انجام این مسئولیت خواهانم.

دکتر حسین کارشکی دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد می‌باشد که تألیف 8 عنوان کتاب: روابط ساختاری خطی در تحقیقات علوم انسانی، انگیزش در یادگیری و آموزش: نظریه‌ها و کاربردها، اعتیاد به اینترنت از دیدگاه روان‌شناسی، طراحی و گزارش‌نویسی پژوهش در روان‌شناسی، خودکارآمدی سلامتی: مباحث و مداخلاتی در حوزه روان‌شناسی سلامت اول، روابط ساختاری خطی در تحقیقات علوم انسانی، انگیزش در یادگیری و آموزش: نظریه‌ها و کاربردها، آزمون و آزمون‌سازی در تحقیقات علوم تربیتی و رفتاری همچنین حضور و ارائه مقاله در بیش از 76 کنفرانس و سمینار ملی و بین‌المللی و ارائه و چاپ بیش از 120 عنوان مقاله در مجلات داخل و خارج از کشور در کارنامه پژوهش وی می‌باشد.

سوابق اجرای وی نیز رئیس مرکز مشاوره و توانمندسازی فرهنگی و اجتماعی دانشجویان همچنین معاونت آموزشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه می‌باشد.

.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار