ارسال شده در تاریخ :

دکتر محمد کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، در
حکمی دکتر جهانگیر مسعودی، دانشیار گروه آموزشی فلسفه و حکمت اسلامی را به مدت دو سال، به عنوان مشاور معاون فرهنگی
- اجتماعی و دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد  منصوب کرد.


در این
حکم آمده است :


بر اساس پیشنهاد معاونت محترم فرهنگی – اجتماعی
و دانشجویی دانشگاه و با عنایت به مراتب تعهد، تجربه و شایستگی های علمی و فرهنگی
جناب عالی به موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال به عنوان
مشاور معاون فرهنگی – اجتماعی و دانشجویی دانشگاه منصوب می شوید. امید است با
ارائه نظرات ارزشمند خود معاونت فرهنگی -اجتماعی و دانشجویی را در پیگیری و تحقق اهداف
اساسی خود یاری رسانید.


دکتر جهانگیر مسعودی دانشیار گروه آموزشی فلسفه
و حکمت اسلامی، تحصیلکرده در رشته های فیزیک، فلسفه غرب و فلسفه و حکمت اسلامی، که
در کارنامه علمی خود سه کتاب تالیفی و چهل مقاله علمی پژوهشی در حوزه مباحث تخصصی
فلسفه و بیست مقاله علمی ترویجی و همایشی در حوزه مباحث فرهنگی و دین پژوهی دارد.


همچنین سابقه بیست سال تحصیل و تدریس در حوزه
علمیه خراسان و مسئولیت معاونت آموزشی و پژوهشی مجمع عالی حکمت اسلامی و مدیر گروه
فلسفه و حکمت دانشگاه فردوسی مشهد در حال حاضر از سوابق اجرائی وی می باشد.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار