انتصاب دکتر امید صفری به عنوان مدیرگروه های آموزشی محیط زیست و شیلات دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

دکتر محمد کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، در حکمی دکتر امید صفری استادیار دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه را به سمت مدیرگروه های آموزشی محیط زیست و شیلات دانشگاه فردوسی مشهد منصوب کرد.

در این حکم آمده است:

بنا به پیشنهاد ریاست محترم دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، به موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال به عنوان مدیر گروه‌های آموزشی محیط زیست و شیلات این دانشکده منصوب می‌شوید. ضروری است برنامه مدون گروه را منطبق بر رویکردهای آموزشی و پژوهشی دانشکده و بر اساس سند راهبردی دانشگاه تهیه و اجرای آن را با بهره‌گیری از خرد جمعی در فضایی آکنده از همدلی و وفاق در اولویت کاری خود قرار دهید. توفیق شما را از خداوند متعال خواستارم.

لازم به ذکر است دکتر امید صفری استادیار گروه آموزشی محیط‌زیست دانشکده منابع طبیعی و محیط‌زیست دانشگاه فردوسی مشهد می‌باشد.

آخرین اخبار