انتصاب دکتر احمد ابراهیمی عطری به عنوان مدیر گروه آموزشی فیزیولوژی ورزشی

ارسال شده در تاریخ :

دکتر
محمد کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، در حکمی دکتر احمد ابراهیمی عطری ، دانشیار
گروه آموزشی فیزیولوژی ورزشی دانشکده علوم
ورزشی را به مدت دو سال، به عنوان مدیر گروه آموزشی فیزیولوژی ورزشی منصوب کرد.


در بخشی
از این حکم آمده است :


برنامه‌ریزی،
نظارت و اعمال مدیریت بر عملکرد گروه در راستای بهبود شرایط آموزشی و پژوهشی بر
اساس مفاد «برنامه مدیریت گروه» و پاسخگویی به نیازهای آموزشی و پژوهشی همکاران و
دانشجویان و استفاده از همه ظرفیت‌های موجود در جهت ایجاد همدلی و تحقق سند راهبردی
دانشگاه مورد تأکید و انتظار می‌باشد. امیدوارم در انجام این مسئولیت موفق و پیروز
باشید.


دکتر
احمد ابراهیمی عطری دانشیار دانشکده علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد و دارای 64
مقاله علمی پژوهشی ، ارائه 63 مقاله در همایش های ملی و بین المللی و ترجمه و
تالیف 8 کتاب در حوزه تربیت بدنی و علوم ورزشی را در کارنامه خوددارد.


وی همچنین
سردبیر نشریه لاتین سلامت و فعالیت بدنی می باشد همچنین دارای کسب رتبه سوم طرح پژوهشی در ششمین جشنواره
خوارزمی و کسب رتبه برتر در انتخاب کتاب سال د انشگاهی نیز می باشد .


قائم
مقام دانشکده علوم ورزشی ، معاون آموزشی، دانشجویی فرهنگی و تحصیلات تکمیلی
دانشکده علوم ورزشی ، سه دوره مدیریت گروه آموزشی ، ریاست کتابخانه دانشکده علوم
ورزشی و دبیری گروه پژوهشی تربیت بدنی و علوم ورزشی سازمان مطالعه و تدوین کتب
علوم انسانی دانشگاه ها (سمت) از سوابق اجرایی دکتر احمد ابراهیمی عطری می باشد.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار