انتصاب تعدادی از اعضای هیئت‌علمی دانشگاه به سمت مدیران قطب‌های علمی دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

دکتر محمد کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، در احکام جداگانه‌ای تعدادی از اعضای هیئت‌علمی دانشگاه فردوسی مشهد را به سمت مدیران قطب‌های علمی دانشگاه فردوسی مشهد منصوب کرد.

در حکم ریاست دانشگاه آمده است:

بنا به پیشنهاد معاون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه، به‌موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت چهار سال به‌عنوان مدیر قطب... منصوب می‌شوید.

ضروری است با توجه به سند راهبردی و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخل و خارج دانشگاه به اجرای برنامه مصوب قطب در جهت نیل به دستاوردهای پیش‌بینی‌شده بپردازید. توفیق شمارا از خداوند متعال خواستارم.

محمد کافی

رئیس دانشگاه

 

لازم به ذکر است، بر اساس این احکام:

دکتر محمود دانشور کاخکی به‌عنوان مدیر قطب مطالعات اقتصاد زیستی و غذای سالم، خانم دکتر سرور خرم‌دل به‌عنوان مدیر قطب گیاهان زراعی ویژه، دکتر حسین انصاری به‌عنوان مدیر قطب مدیریت کم آبیاری و آب‌های نامتعارف، دکتر احمد نظامی به‌عنوان مدیر قطب حبوبات سرمادوست (نخود و عدس(، دکتر محمد صال مصلحیان به‌عنوان مدیر قطب آنالیز روی ساختارهای جبری، دکتر محمدجعفر یاحقی به‌عنوان مدیر قطب شاهنامه و فردوسی، دکتر فاطمه - هلن قانع استاد قاسمی به‌عنوان مدیر قطب مدل‌سازی و محاسبات روی سیستم‌های خطی و غیرخطی و دکتر سید محمدعلی رضوی به‌عنوان مدیر قطب هیدرو کلوئیدهای طبیعی ایران  دانشگاه فردوسی مشهد منصوب شدند.

آخرین اخبار