انتصاب اعضای ششمین دوره هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان خراسان رضوی

ارسال شده در تاریخ :

با توجه به اتمام دوره پنجم فعالیت هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی، دکتر روح الله رازینی رییس مرکز نظارت، طی حکمی دبیر و اعضای دوره ششم و نمایندگان زیر نظام های آموزش عالی را منصوب کرد.

 

 

 

 

 

 

p1

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه