انتصاب استاد دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان سرپرست معاونت برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی

ارسال شده در تاریخ :

سید جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی در حکمی دکتر محمد قربانی استاد گروه آموزشی اقتصاد کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد را به عنوان سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی منصوب کرد.

دکتر قربانی سابقه مدیریت گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی، نایب رئیس انجمن علمی اقتصاد کشاورزی ایران، رئیس انجمن علمی اقتصاد توسعه منطقه‌ای ایران و نماینده وزیر علوم در سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی را در کارنامه اجرایی خود دارد.

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه