انتشار کتاب اخلاق و معیارهای تربیت دینی توسط پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

مجموعه سه جلدی کتاب "اخلاق و معیارهای تربیت دینی (طبقه بندی و تحلیل محتوایی روایات کتاب خصال)  توسط پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد منتشر شد.

 روبکرد اصلی این کتاب که از تازه های نشر انتشارات پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه می‌باشد، بررسی محتوای احادیث موجود در کتاب خصال است که نشان می‌دهد واژه "خصال" در عنوان کتاب، در مفهومی فراگیرتر از ویژگی‌های اخلاقی بکار رفته است .

مؤلّف کتاب دکتر سعید نظری توکلی دانشیار محترم دانشگاه تهران است و توسط پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد منتشر شد.

ارسال کننده خبر: حسینی

آخرین اخبار