انتشار سالنامه آماری 1398 دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

سالنامه آماری گزارشی از وضعیت آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و پشتیبانی دانشگاه در طول یک سال می باشد که نشان دهنده نحوه حرکت دانشگاه در مسیر اهداف کلان خود در سند راهبردی است. آمار و اطلاعات ارائه شده در این مجموعه با اطلاعات اخذ شده از سیستم اطلاعات مدیریت (MIS) و همکاری بخشهای مختلف دانشگاه تدوین شده است. بدیهی است که استقرار مطلوب سیستم اطلاعات مدیریت (MIS) و ارائه سالنامه آماری جامع، تنها با همکاری کلیه حوزه های دانشگاه محقق می شود.

 

سالنامه آماری سال 1398 دانشگاه فردوسی مشهد بر روی سایت معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع به آدرس مستقیم زیر قرار گرفته است:

 

https://vpb.um.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=4670&Itemid=880&lang=fa

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه