انتخاب کتاب عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان کتاب برتر بیست و چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

ارسال شده در تاریخ :

کتاب " راهنمای عملیات صحرایی و آزمایشگاهی مطالعات هیدروژئوشیمیایی و ایزوتوپی" تالیف دکتر حسین محمدزاده، استاد گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد، در مقام کتاب برتر بیست و چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران قرار گرفت.

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه