انتخاب عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان عضو اصلی هیأت مدیره انجمن فیزیک ایران

ارسال شده در تاریخ :

بر اساس نتایج انتخابات هیأت مدیره انجمن فیزیک ایران دوره چهاردهم که روز پنجشنبه 10 مهر 1399 در مجمع عمومی نوبت دوم برگزار شد، دکتر نیما قلعه، دانشیار و عضو هیأت علمی گروه فیزیک دانشکده علوم به عنوان یکی از اعضای اصلی هیأت مدیره این انجمن انتخاب شد.

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه