انتخاب مدیر گزینش کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان مدیر برگزیده هسته گزینش کارکنان وزارت عتف

ارسال شده در تاریخ :

بنابر ابلاغ دکتر محمدعلی زلفی گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، با عنایت به گرامی‌داشت سالروز فرمان تاریخی حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر تشکیل هسته‌های گزینش دکتر مهدی پارسا مدیر هسته گزینش کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد از سوی هیأت مرکزی گزینش وزارت علوم تحقیقات و فناوری به عنوان مدیر برگزیده کشوری انتخاب و مورد تقدیر وزیر وزارت عتف قرار گرفت. همچنین حسین میرزایی مصاحبه‌گر برگزیده از این هسته، موفق به کسب عنوان مصاحبه گر نمونه کشوری شد و یکی از اعضای هسته گزینش دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان عضو برتر منطقه ۹ آموزش عالی کشور انتخاب شد.

1400101306

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه