ارسال شده در تاریخ :

بنابر ابلاغ دکتر محمدعلی زلفی گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، با عنایت به گرامی‌داشت سالروز فرمان تاریخی حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر تشکیل هسته‌های گزینش دکتر مهدی پارسا مدیر هسته گزینش کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد از سوی هیأت مرکزی گزینش وزارت علوم تحقیقات و فناوری به عنوان مدیر برگزیده کشوری انتخاب و مورد تقدیر وزیر وزارت عتف قرار گرفت. همچنین حسین میرزایی مصاحبه‌گر برگزیده از این هسته، موفق به کسب عنوان مصاحبه گر نمونه کشوری شد و یکی از اعضای هسته گزینش دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان عضو برتر منطقه ۹ آموزش عالی کشور انتخاب شد.

1400101306