انتخاب مجدد معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان دبیر شورای هماهنگی و برنامه ریزی پژوهش و فناوری منطقه 9 کشور

ارسال شده در تاریخ :

هفتمین نشست معاونین پژوهش و فناوری دانشگاهها، پژوهشگاه ها و پارک های علم و فناوری منطقه 9 کشور در سالن شورای سازمان مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد تشکیل شد.

دکتر بهرامی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد، ضمن خیر مقدم به بررسی آسیب شناسی موانع پژوهش در دانشگاهها بویژه دانشگاه فردوسی مشهد پرداخت و بر مدیریت منابع داخلی موجود به شکل صحیح تر و هدفمند تر ، جلوگیری از هدر رفت منابع و تعریف حوزه های مختلف جهت جذب منابع اضافی در حوزه معاونت پژوهش و فناوری تاکید نمود.

دکتر بهرامی وجود گفتمان صحیح در حوزه توسعه انتقال فناوری، ارائه تعریف مدرن در کارآفرینی دانشگاه، ماموریت محوری ، وجود تعاملات موضوعی ... را جهت هدایت بهتر حوزه پژوهش و فناوری ضروری دانسته و بیان نمود که در زمینه گفتمان سازی ، وجود مرجعیت علمی دانشگاهها و ارتقای آن توسط حوزه پژوهش و فناوری ، توسعه زیرساخت ها، و بین المللی شدن دانشگاه ، دانشگاه فردوسی مشهد به توفیقاتی رسیده که حاضر است آن را در اختیار دانشگاههای کشور بویژه منطقه 9 قرار دهد.

تبدیل جلسات دانشگاهها، پژوهشگاه ها و پارک های علم و فناوری منطقه 9 کشور به جلسات کارشناسی ، تشکیل کارگروههای مربوطه، مدیریت بهینه منابع موجود، کیفی گرایی و توسعه همکاری های موضوعی ، شناسایی حوزه های قوت پژوهشی در دانشگاههای منطقه و انجام همکاری های مشترک، پیدا کردن استراتژی  مناسب جهت توسعه همکاری های منطقه 9 را جزء ضروری ترین مباحث منطقه  دانستند.

دکتر وکیلی  نیز در این نشست به ارائه گزارشی در خصوص مدیریت شبکه آزمایشگاهی دانشگاه فردوسی مشهد و شبکه شاعا پرداخت.

در ادامه این نشست بحث و تبادل نظر در خصوص اتمام دوره دبیری دانشگاه فردوسی مشهد و انتخاب دبیر دوره جدید صورت گرفت، که پس از رای گیری دکتر احمد رضا بهرامی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد برای دوره دو ساله دیگر به عنوان دبیر دانشگاهها، پژوهشگاه ها و پارک های علم و فناوری منطقه 9 کشور انتخاب شد.

در پایان این نشست  دکتر بهرامی ، ضمن تشکر از اعتماد مجدد منطقه به دانشگاه فردوسی مشهد ،  به پاسخگویی سئوالات مطرح شده پرداخته و مجددا بر تشکیل کمیته های تخصصی تر  زیر مجموعه شورا مثل کمیته کارآفرینی با محوریت  پار ک ها،کمیته شبکه شاعا منطقه 9 ، کمیته نیاز سنجی صنعت ، کمیته ظرفیت سنجی آئین نامه ها، کمیته راهبردی و سیاست گذاری تاکید کرد.

ارسال کننده خبر : مجدی

840206

آخرین اخبار