انتخاب عضو هیئت‌علمی دانشگاه فردوسی مشهد به‌عنوان رئیس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر مشهد

ارسال شده در تاریخ :

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد، دکتر تقی ابراهیمی سالاری عضو هیئت‌علمی گروه آموزشی علوم اقتصادی دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد ‌به استناد ماده 7 اساسنامه مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر مشهد مقدس و نامه رئیس هیئت‌امنای مرکز پژوهش‌ها و با عنایت به رأی‌گیری انجام‌گرفته در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر مشهد، با حکم محمدرضا حیدری رییس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس تا پایان دوره هیئت‌امنای فعلی مرکز پژوهش‌ها به ریاست مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر مشهد مقدس منصوب شد.

آخرین اخبار