انتخاب عضو هیئت‌علمی برجسته دانشگاه فردوسی مشهد در فهرست سرآمدان علمی کشور در سال 1398

ارسال شده در تاریخ :

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد، فدراسیون سرآمدان علمی ایران تحت مدیریت معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، دکتر مسعود میرزایی شهرابی دانشیار گروه شیمی دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد را در فهرست سرآمدان علمی کشور در سال 1398 قرارداد.

دریافت پژوهانه نقدی، استفاده از گرنت خدمات شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی و نیز پرداخت حق‌الزحمه کامل همکاری تحقیقاتی محقق پسادکتری بخشی از جوایز در نظر گرفته‌شده برای ایشان توسط فدراسیون سرآمدان علمی ایران است.

دانشگاه فردوسی مشهد این موفقیت و افتخار بزرگ را به جامعه علمی و همکاران دانشکده علوم تبریک می‌گوید.

آخرین اخبار