انتخاب عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان سرآمد علمی جوان در سال 1399

ارسال شده در تاریخ :

فدراسیون سرآمدان علمی ایران در سال 1399 علاوه بر معرفی 100 نفر هیات علمی برگزیده که بر اساس آیین نامه فدراسیون دارای دستاوردهای پژوهشی برتر می باشند، اقدام به معرفی و حمایت از 25 نفر از سرآمدان علمی جوان با سن کم تر از 45 سال نموده است.

براین اساس دکتر مسعود میرزائی شهرابی استاد گروه آموزشی شیمی دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان سرآمد علمی جوان در سال 1399 انتخاب شد.

 

فدراسیون سرآمدان علمی ایران وابسته به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با هدف دستیابی ایران به مرجعیت جهانی در سال 1394 راه اندازی شده است.

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه