انتخاب دو عضو هیات علمی برجسته دانشگاه فردوسی مشهد در فهرست سرآمدان علمی کشور در سال ۱۳۹۷

ارسال شده در تاریخ :

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد، فدراسیون سرآمدان علمی ایران تحت مدیریت معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، سرکار خانم دکتر الهه گوهرشادی، استاد برجسته گروه شیمی و دکتر شهرام عباسی، استاد برجسته گروه فیزیک دانشگاه فردوسی مشهد را در فهرست سرآمدان علمی کشور در سال ۱۳۹۷ قرار داد.

دریافت پژوهانه نقدی، استفاده از گرنت خدمات شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی و نیز پرداخت حق الزحمه کامل همکاری تحقیقاتی محقق پسا دکتری بخشی از جوایز درنظر گرفته شده برای ایشان توسط فدراسیون سرآمدان علمی ایران است.

دانشگاه فردوسی مشهد این موفقیت و افتخار بزرگ را به جامعه علمی و  همکاران دانشکده علوم تبریک می گوید.

آخرین اخبار