امضای توافقنامه همکاری شهرداری نیشابور و دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

توافقنامه همکاری شهرداری نیشابور و دانشگاه فردوسی مشهد به منظور توسعه پژوهش های کاربردی، افزایش بهره وری و استفاده بهینه از ظرفیت های علمی و اجرایی کشور در روز دوشنبه، 13 مردادماه به امضای دکتر بهرامی، معاون پژوهش و فناوری و علی نجفی، شهردار نیشابور رسید.

دکتر بهرامی در این نشست با بیان اینکه نیشابور جایگاه ویژه ای در حوزه آکادمیک کشور دارد، گفت: توجه و استفاده از ظرفیت های انسانی و فرهنگی نیشابور می تواند به حفظ شأنیت این شهر کمک کند.

وی به همکاری مشترک دانشگاه فردوسی مشهد و شهرداری نیشابور در پروژه افلاک نما اشاره کرد و ادامه داد: معاونت پژوهشی دانشگاه نقش راهبری و متولی در بحث ارتباط با جامعه را ایفا می کند و تاکنون 210 میلیون تومان پروژه در حال اجرا و 60 میلیون تومان پروژه خاتمه یافته با شهرداری ها دارد.

علی نجفی، شهردار نیشابور نیز با بیان اهمیت همکاری دانشگاه و جامعه ابراز امیدواری کرد مطالعاتی که در جریان این توافقنامه انجام می شود جنبه عملیاتی داشته و در حل مشکلات جامعه نقش اساسی ایفا کنند.

خانم مهندس نجار، رئیس مرکز مطالعات و پژوهش های شهرداری نیشابور نیز به اهمیت مطالعات در برنامه ریزی های شهرداری اشاره و خاطرنشان کرد: شهرداری نیشابور تنها شهری است که بودجه شهر براساس مطالعات PMS انجام شده است و همکاری شهرداری با دانشگاه فردوسی مشهد در سامان بخشیدن به این مطالعات می تواند اثربخش باشد.

دکتر ابراهیمی، رئیس دفتر ارتباط علمی دانشگاه با جامعه نیز با بیان اینکه دانشگاه از این توافقنامه ها تنها انگیزه مادی را دنبال نمی کند، اظهار کرد: اینگونه تفاهم نامه ها علاوه بر اینکه می تواند در ایجاد انگیزه بخشی برای دانش آموختگان مفید باشد، تراز بین المللی شهر نیشابور را نیز ارتقا خواهد بخشید.

گفتنی است این توافقنامه در 6 ماده و 12 بند منعقد و تا پایان سال 1401 اعتبار خواهد داشت.

99051402

99051404

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه