امضای تفاهم نامه همکاری دانشگاه فردوسی مشهد و موسسه فناوری دهلی نو IIT

ارسال شده در تاریخ :

هیئت اعزامی دبیرخانه ملی همکاری های ایران و هند در حاشیه سفر خود به دهلی نو که روز چهارشنبه ۱۳ تیرماه 1397 انجام شد تفاهم نامه همکاری آموزشی و پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد را با موسسه فناوری دهلی نو (IIT) امضا نمودند.

در این سفر دکتر سید هادی ابراهیمی عضو هیئت علمی دانشگاه و مسئول میز شبه قاره هند همچنین دکتر کامران داوری عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد و دکتر کمال الدین حق بین از پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک کشور حضور داشتند.

هدف اصلی این سفر پیگیری و تصویب پروژه های مشترک بین دو کشور در زمینه های زیست فناوری و مدیریت منابع آب بود که ابتدای سال ۲۰۱۸ به طور همزمان در ایران و هند فرا خوانده شده بود.

هیئت اعزامی صبح روز چهارشنبه ۱۳ تیرماه 97 با معاون بین الملل موسسه فناوری دهلی نو که در رتبه بندی جهانی جزء دانشگاه های برتر جهان است ملاقات و تفافق نامه همکاری مبادله کردند.

در ادامه حضور هیئت در کشور هند، هیئت مذکور ضمن بازدید از مرکز بین المللی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری هند، در خصوص زمینه های گسترش همکاری این موسسه با کشورمان بحث و تبادل نظر شد.

نشست مشترک کارشناسی با وزارت علوم هند در خصوص طرح های پژوهشی مشترک دو کشور و انتخاب اولیه طرح های مورد توافق از اقدامات مهم دیگر این سفر بود که در نخستین روز آن انجام شد.

دکتر سید محمد رضا خلیلی رایزن علمی ایران در هند و شبه قاره به عنوان هماهنگ کننده برنامه های این هیئت در کلیه بازدید ها و مذاکرات حضور موثر و ارزنده ای داشت.

hend972

hend973

آخرین اخبار