امضاء تفاهم‌نامه همکاری علمی بین‌المللی دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه فنی و حرفه‌ای

ارسال شده در تاریخ :

تفاهم‌نامه همکاری دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه فنی و حرفه‌ای با حضور دکتر محمد کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد و دکتر ابراهیم صالحی عمران رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای امضاء گردید.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد بر اساس این تفاهم‌نامه، دو دانشگاه در موارد زیر باهم همکاری مشترک خواهند داشت:

1 - مهارت‌آموزی به دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه فردوسی مشهد توسط دانشگاه فنی حرفه‌ای

2 - آموزش زبان فارسی به دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه فنی حرفه‌ای

3 - استفاده از ظرفیت‌های دو طرف در بخش‌های آزمایشگاهی، کتابخانه، رفاهی، اعضای هیأت علمی،  برای دانشجویان و مهمانان بین‌المللی

در مراسم امضاء این تفاهم‌نامه که در حاشیه نشست رؤسای دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی کشور روز یکشنبه ۲۴ شهریورماه ۱۳۹۸ در تهران صورت پذیرفت، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد اهمیت امضاء این تفاهم‌نامه را از یک‌سو، همکاری دانشگاه فردوسی مشهد با دانشگاه فنی و حرفه‌ای در امور مربوط به فارسی آموزی و گسترش و دیپلماسی علمی دانست و از سوی دیگر ظرفیت‌های دانشگاه فنی و حرفه‌ای را بستری مناسب برای مهارت‌آموزی دانشجویان بین‌الملل دانشگاه فردوسی مشهد تلقی کرد.

دکتر صالحی عمران رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای نیز با تمجید از موفقیت‎های روزافزون دانشگاه فردوسی مشهد در امور بین‌الملل همکاری دو دانشگاه را باعث هم‌افزایی دو طرف در خصوص همکاری‌های علمی بین‌المللی قلمداد کرد.

گفتنی است از نخستین برنامه‌های اجرایی این تفاهم‌نامه که به همت مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی و امور دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه صورت گرفت، آموزش زبان فارسی به پنجاه نفر از دانشجویان بین‌الملل دانشگاه فنی و حرفه‌ای در مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان دانشگاه فردوسی مشهد می‌باشد.

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه