امضاء تفاهم نامه میان دانشگاه فردوسی مشهد و پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات

ارسال شده در تاریخ :

روز دوشنبه 30 خردادماه 1401 دکتر احدضابط ضمن حضور در محل پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات مشهد با دکتر محمدجعفر صدیق دامغانی رئیس پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات دیدار و تفاهم نامه ای را میان دانشگاه فردوسی مشهد و پارک فاوا به امضاء رساندند. هدف از این تفاهم نامه که بر تعاملات گسترده میان دو طرف تاکید گردیده همکاری در راه اندازی و ارتقاء پارک دانشگاه فردوسی مشهد و ایجاد هاب تولید و صادرات محتوی و خدمات ابری در مشهد عنوان گردیده است.

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه