اقدامات صورت گرفته توسط گروه توسعه فرایندهای سازمانی دانشگاه

ارسال شده در تاریخ :

گروه توسعه فرایندهای سازمانی دانشگاه طرح هایی را جهت بهبود و سهولت بهره برداری از مطالب مورد نیاز در پورتال های دانشگاهی سه طرح را عملیاتی کرده است که در به شرح زیر می باشد:

طرح 1- ساماندهی لبه‌های پرتال پویا در راستای طراحی کارنمای جامع اعضای هیأت علمی

          در راستای طراحی شاخص‌های کارنمای جامع اعضای محترم هیات علمی دانشگاه و جانمایی آن‌ها در پرتال پویا، سایر منوهای موجود در پرتال نیز ساماندهی می‌شوند. رویکرد اصلی اتخاذ شده، تغییر چیدمان حوزه‌ای موجود منوها به چیدمان موضوعی و کاهش پراکندگی و تعدد منوها می‌باشد. ساماندهی لبه‌ها در دو فاز کاری انجام می‌شود که در فاز اول جانمایی شاخص‌ها و منوها با اخذ نظرات حوزه‌ها تعیین می‌گردد. در فاز دوم نیز طراحی و پیاده‌سازی محتویات منوها (کاربرگ منوهایی که نیاز به تحلیل و طراحی دارند) صورت می‌گیرد.

در حال حاضر، فاز اول برای سه لبه "پژوهشی"، "اداری" و "توسعه منابع" توسط معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع انجام شده و برای اعضای محترم دانشگاه در پرتال پویا قابل مشاهده است.

طرح 2- بهره برداری از مصوبات چهار مرجع در سامانه مصوبات دانشگاه

           سامانه مصوبات دانشگاه با هدف استقرار بانک اطلاعاتی دقیق و به روز از قوانین و مقررات، دسترسی سریع و آسان به کلیه مصوبات دانشگاه و حفاظت از آن‌ها توسط معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع طراحی گردید. در ابتدای استقرار، مصوبات چهار مرجع هیات امنا، هیات رئیسه، شورای دانشگاه و شورای سیاستگذاری امور بین الملل دانشگاه در سامانه ثبت و جهت بهره برداری در دسترس اعضا قرار گرفت.

اعضای محترم دانشگاه می توانند از طریق پرتال پویا، لبه توسعه منابع، زیرمنوی تحول سازمانی، گزینه بانک اطلاعاتی مصوبات، با توجه به سطح دسترسی تعریف شده توسط دبیرخانه مرجع برای ایشان، مصوبه مدنظر خود را جستجو و از آن استفاده نمایند.

طرح 3- بهبود فرایند تصویب طرح پژوهش و فناوری شماره 3

          در راستای بهبود فرایندهای دانشگاه و درخواست معاونت محترم پژوهش و فناوری دانشگاه، اقدامات لازم در خصوص فرایند "تصویب طرح پژوهش و فناوری شماره 3"توسط معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع انجام گرفت. موارد بهبود یافته به شرح زیر است:

  • ثبت اطلاعات طرح پژوهش و فناوری شماره 3 توسط دانشجو؛
  • تکمیل/ اصلاح اطلاعات طرح پژوهش و فناوری شماره 3 و ارسال آن توسط استاد راهنما؛
  • ثبت تاریخ تصویب طرح پژوهش و فناوری شماره 3 و صورتجلسه تصویب آن توسط مدیر گروه؛
  • تایید کد ثبت پیشنهاده در ایران داک توسط کارشناس مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی؛
  • تصویب طرح پژوهش و فناوری شماره 3 توسط معاون پژوهش و فناوری دانشکده؛
  • تایید نهایی درخواست تغییر طرح پژوهش و فناوری شماره 3 توسط معاون پژوهش و فناوری دانشکده و
  • تایید نهایی درخواست‌های مربوط به تغییر در مجریان و همکاران طرح توسط مدیریت پژوهشی دانشگاه.99121908

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه