اقدامات دانشگاه فردوسی مشهد برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا

ارسال شده در تاریخ :

به گزارش روابط عمومی معاونت فاد، در پی شیوع ویروس کرونا، ستاد پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در دانشگاه فردوسی مشهد تشکیل گردید و در نشست‌هایی که برگزار نمود راه‌های پیشگیری مطرح و تصمیم گرفته شد ضمن آموزش دانشگاهیان و آگاهی بخشیدن در خصوص راه های جلوگیری و گسترش ویروس فوق، ضدعفونی کردن سراهای دانشجویی، غذاخوری‌های دانشجویی، تریاها، اماکن عمومی و ورزشی و سرویس‌های بهداشتی دانشگاه انجام شود که با تلاش حوزه فرهنگی اجتماعی و دانشجویی دانشگاه در روزهای گذشته کلیۀ موارد فوق انجام گرفت.

قرار دادن محلول‌ها و ژل‌های ضدعفونی در راهروها و سرویس‌های بهداشتی در سراهای دانشجویی از دیگر اقدامات انجام‌شده در این دانشگاه است.

newskabar1398112

newskabar1398113

newskabar1398114

newskabar1398115

newskabar1398116

newskabar1398117

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه