اعطای 643 پایه تشویقی به اعضای هیئت علمی دانشگاه

ارسال شده در تاریخ :

با پیگیری معاونت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد و پس از تلاش‌های سه ماهه همکاران کمیته­‌های منتخب دانشکده، کمیته ترفیع دانشگاه و کارگروه ترفیع تشویقی؛ موضوع پایه‌های تشویقی سال 1403 به سرانجام رسید.

در این فرآیند پس از بررسی 500 درخواست اعضای هیئت علمی، با اعطای 397 پایه تشویقی به 250 نفر از اعضا موافقت شد.

پایه‌های ترفیع تشویقی مذکور با بررسی امتیازات بندهای آیین‌نامه ترفیع تشویقی اعطا و از ابتدای سال 1403 در احکام کارگزینی اعمال می‌شود.

طبق بند پ ماده ۹۰ قانون ایثارگران برنامه ششم توسعه در جلسه کمیته ترفیع مورخ 1403/03/06 طبق گزارشات حوزه جبران خدمت 246 پایه ایثارگری تصویب و اعطا شد.

 

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه