اطلاع رسانی جامع فعالیت های مدیریت تربیت بدنی دانشگاه

ارسال شده در تاریخ :

مدیریت تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد برنامه ها و اطلاعیه های مربوط به فعالیت های ورزشی دانشجویان و همکاران و استفاده از اماکن ورزشی را به شرح زیر منتشر کرد.

برنامه تمرینات تیم های قهرمانی کارکنان خانم دانشگاه

1400082401

تغییر ساعت فعالیت پارک تفریحی ورزش کوثر

1400082402

لیست کلاس های ورزشی ویژه دانشجویان دختر

1400082403

برنامه تمرینات تیم های قهرمانی دانشجویان پسر دانشگاه

1400082404

برنامه تمرینات تیم های قهرمانی دانشجویان دختر دانشگاه

1400082405

شرایط استفاده از امکانات زمین تنیس خاکی

1400082406

شرایط و مقررات باشگاه سوارکاری دانشگاه فردوسی مشهد

1400082407

1400082408

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه