اطلاعیه نحوه حضور کارکنان دانشگاه از هفته سوم دی ماه ۱۳۹۹

ارسال شده در تاریخ :

بنابر اعلام معاونت اداری و مالی دانشگاه و به استناد بخشنامه شماره 374899 مورخ 27 آبان 1399 سازمان اداری و استخدامی کشور و در راستای اجرای «طرح جامع مدیریت هوشمند محدودیت ها متناسب با وضعیت و روند بیماری کووید 19 در شهرهای کشور» ، به استحضار می رساند از هفته جاری کلیه امور و فعالیت‌های دانشگاه با توجه به وضعیت زرد شهر مشهد مطابق بند 4 بخشنامه مذکور انجام می شود. لازم است مدیران به نحوی برنامه ریزی نمایند که (دو سوم) کارکنان برای ارائه خدمات، حضور فیزیکی داشته و سایر کارکنان انجام وظایف و امور محوله را بصورت دورکاری و مجازی انجام نمایند.

لازم به یادآوری است:

 

    اولویت دورکاری با کارکنانی است که مطابق بخشنامه شماره ۹۹۷۷۸ مورخ 7 خرداد 1399 معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، جزء گروه های خاص می باشند، لذا مدیران محترم پس از شناسایی و در اولویت قرار دادن افراد دارای شرایط خاص، به جهت کاهش تردد و تجمع، برای سایرکارکنان نیز به گونه ای برنامه ریزی نمایند تا افراد به صورت چرخشی و نوبت بندی در محل کار حاضر شوند.

     کماکان کارکنانی که با تایید مدیران دورکار می باشند بایستی نسبت به ثبت و ارائه گزارش دورکاری در سامانه حضور و غیاب (بصورت روزانه) اقدام نمایند.

شایان ذکر است در مواردی که حضور افراد در دانشگاه مجاز شمرده شده است اشخاص ملزم به رعایت کامل پروتکل های بهداشتی خواهند بود.

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه