اطلاعیه مدیریت رفاه و سلامت دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد در خصوص اعطای وام ویژه دانشجویان دکتری روزانه

ارسال شده در تاریخ :

مدیریت
رفاه و سلامت دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد در اطلاعیه ای شرایط و نحوه
دریافت وام ویژه دانشجویان محترم مقطع دکتری روزانه دانشگاه را به شرح ذیل اعلام کرد.


به
اطلاع دانشجویان محترم مقطع دکتری روزانه دانشگاه فردوسی مشهد می رساند:


براساس
بخشنامه جدید اعطای وام ویژه دانشجویان دکتری روزانه، وام این دانشجویان برای 6
ماهه اول سال 1396 به شرح ذیل می باشد:


مبلغ
وام ماهیانه دانشجویان دکتری روزانه از مبلغ شش میلیون و پانصد هزار به هفت میلیون
ریال افزایش یافته است.


با
توجه به اینکه پرداخت وام از بانک تجارت به بانک توسعه تعاون تغییر کرده است، این
وام بصورت 12 ماه در سال پرداخت و به صورت هر 6 ماه یک بار لیست متقاضیان به صندوق
ارسال می شود و ضمانت نامه وام توسط بانک توسعه تعاون از دانشجو اخذ خواهد شد.


لازم
به ذکر است فرم های جدید وام ویژه دکتری ( 1 و 2 ) این فرم در فایل پیوست می باشد
که توسط دانشجو تکمیل و تحویل اداره رفاه دانشجویان خواهد شد.


مهلت
درخواست دانشجویان متقاضی حداکثر تاپایان خرداد ماه جاری است.


مدیریت
رفاه و سلامت دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد 


.

برای دریافت اطلاعات بیشتر روی فایل زیر کلیک کنید

آخرین اخبار