اطلاعیه فروش اموال مازاد، بلا استفاده و اسقاطی

ارسال شده در تاریخ :

دانشگاه فردوسی مشهد در نظر دارد اموال منقول مازاد، بلا استفاده و اسقاطی با شماره مزایده 1001091579000001 به شرح جزئیات مندرج در اسناد مزایده سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( www.setadiran.ir) به فروش رساند، متقاضیان می توانند از 8 صبح 04 / 07 / 1401 لغایت ساعت 14:30 تاریخ 14/ 07 / 1401 نسبت به بازدید اقدام نمایند.

جهت ارتباط با نماینده دانشگاه با شماره تلفن 38802354 - 051 و یا شماره همراه 09017804170 آقای احمد یوسفیان تماس حاصل فرمایید.

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه