اطلاعیه شرایط و تعهدات بیمه تکمیل درمان دانشگاه

ارسال شده در تاریخ :arms


شرایط و تعهدات بیمه تکمیل درمان دانشگاه 1402-1401

به اطلاع می رساند براساس مناقصه برگزار شده در دانشگاه شرکت بیمه آرمان به عنوان بیمه گر این دوره انتخاب شده است. مدت قرارداد بیمه تکمیل درمان؛ یک ساله و از 1401/04/01 لغایت1402/03/31 می باشد، شرایط و تعهدات به صورت فایل در زیر آمده است:


001

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه