اطلاعیه دانشگاه فردوسی مشهد در خصوص ارائه دروس عملی و آزمایشگاهی

ارسال شده در تاریخ :

پیرو مصوبه 16 شهریور 1399 هیأت رئیسه دانشگاه فردوسی مشهد در خصوص ارائه دروس عملی و آزمایشگاهی موارد ذیل ابلاغ می شود:

1 آن دسته از دروس عملی و آزمایشگاهی که به هیچ عنوان قابلیت ارائه و برگزاری به شیوه مجازی را ندارند، می توانند با رعایت پروتکل های بهداشتی، به صورت فشرده کوتاه مدت و بدون ایجاد ازدحام درسی ترجیحاً در آغاز این نیمسال برگزار شوند.

2 آن دسته از دروس عملی و آزمایشگاهی که از نیمسال گذشته ناتمام مانده اند، می توانند از زمان ابلاغ این نامه و با هماهنگی با دانشجویان برگزار شوند. لازم به ذکر است امکان برگزاری کلاس ها در روزهای پنجشنبه نیز وجود دارد.

3 لیست دانشجویان متقاضی امکانات خوابگاه به همراه درخواست هر دانشکده جهت بررسی حداکثر تا 29 شهریور 1399 به معاونت آموزشی دانشگاه ارسال شود.

بدیهی است که لیست دانشجویان متقاضی پس از تایید به معاونت فاد ارسال خواهد شد.

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه