اطلاعیه ترم تابستانی

ارسال شده در تاریخ :

1

به اطلاع دانشجویان سایر دانشگاه ها نیز می رساند دانشگاه فردوسی مشهد در ترم تابستان از پذیرش دانشجویان دیگر دانشگاه ها به صورت مهمان معذور است.

مدیریت خدمات آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه